20121011

φ - Μυγδάλη/Κυβερνήτης


επιβλέπων καθηγητής: Παναγιώτης Πάγκαλος φοιτητες: Μυγδάλη Στέλλα, Κυβερνήτης Γιώργος Αρχιτεκτονική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
1 σχόλιο: