20111128

Ένας πολύ κλειστός κύκλος

του Κωστή Τζ. (αφιερωμένο στον LC?)


Ο μικρός (αλλά διαρκώς διερυνόμενος) κύκλος των Νέων Ελλήνων Κομιξάδων συσπειρώνεται σε ομάδες ιντερνετικού πολέμου. Δύο φρέσκα μπλόγκ συνδιάζουν δημιουργικότητα και πειραματισμό με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα: