20121011

φ - Μυγδάλη/Κυβερνήτης


επιβλέπων καθηγητής: Παναγιώτης Πάγκαλος φοιτητες: Μυγδάλη Στέλλα, Κυβερνήτης Γιώργος Αρχιτεκτονική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

New Engineering by Yuichi Yokoyamawatch lanscapes unravel only to be destroyed.
via supercolossal.ch

20121003

Zarathustra BurgerMy work explores the relationship between trolling burgers and Zoroastrianism. With influences as diverse as Mc Donalds and Pokemon, new insights are distilled from both constructed and discovered dialogues. Ever since I was a student I have been fascinated by the unrelenting divergence of the mind. What starts out as vision soon becomes corrupted into a dialectic of futility, leaving only a sense of nihilism and the inevitability of a new undefined. As undefined replicas become distorted through undefined and undefined practice, the viewer is left with an impression of the inaccuracies of our culture.