20101006

Κομιξογραφία Μέρος 1ο: Αθήνα
Η εικόνα της Αθήνας μέσα από τα μάτια 14 Νέων Ελλήνων Κομιξάδων.

links:

http://postnoise.com/

http://www.logicomix.com/gr/

http://steamrobo.blogspot.com/

http://www.gigantobooks.gr/

http://www.arkas.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου